O nás

Když velkomoravský kníže Svatopluk předával vládu svým synům, vzal tři pruty a svázal je dohromady. Pak každému nařídil, aby se je pokusil zlomit. Žádný to nedokázal. Když je rozvázal, snadno je přelomili. Na to pravil: „Jako osamocené pruty podlehnete, spojeni zvítězíte.“ Synové dokázali rok setrvat v míru, pak ale svými rozbroji říši rozbili.

Spolek nesoucí Svatoplukovo jméno chce přispět k obnově svobody, svébytnosti a demokracie v prostoru, který se s Velkou Moravou částečně překrývá. Globální velmoci, nadnárodní korporace či mezinárodní instituce dnes ve jménu liberalismu a pokroku útočí na národ, rodinu a další pilíře dobrého evropského života: demokracii, sociální spravedlnost, evropské hodnoty či svobodu. Často se jim daří dát těmto základním pojmům zcela opačný význam. Většina společnosti to odmítá, ale je příliš rozdělena, jako hromada rozhozených prutů, z nichž každý může být nepřítelem ohnut či zlomen.

Svatopluk chce tyto pruty spojovat, aniž by smazával jejich osobitost a vnucoval jim uniformitu. Slovem pruty nazývá své členské sekce: solidaritu, tradici, prosperitu, cesty a kulturu. Jelikož svébytnost, svoboda a demokracie mohou vzkvétat pouze v sebevědomých a svrchovaných národech, Svatopluk se věnuje národním tradicím, vycházejícím z křesťanství, slovanství i z dějinných událostí. Jeho členové se inspirují tradicemi národního obrození, přičemž někteří mají blízko k vlasteneckému katolictví, jiní zas k demokratickému socialismu. V ekonomice upozorňuje na podnikání, které je alternativou ke globalizovanému kapitalismu, má lokální či národní rozměr a k zaměstnancům přistupuje jako k partnerům.

V duchu zmíněných principů vytváří myšlenkové zázemí politickému jednání, které se bude opírat o svrchovanost, národ, svobodu, rovnost, demokracii či soběstačnost. Vychází přitom z realistického spojenectví autentické levice a pravice proti liberálnímu středu, který se svým narůstajícím extrémismem vzdaluje realitě společenské většiny. Každý, kdo se ztotožňuje s výše uvedenými principy, je ve spolku vítán.

Zakladatelé: Ilona Švihlíková (ekonomka), Michal Semín (publicista a vydavatel), Petr Drulák (politolog)

JAK SE K NÁM PŘIPOJIT?

Vítáme zájemce o členství.

Připravujeme