Kdo jsme?

Jsme lidé, kterým záleží na osudu naší vlasti. Jsme různého politického přesvědčení, různého věku, různých zájmů i profesních a životních zkušeností. Spojuje nás obava, že se naše země ocitla na scestí. To nám není lhostejné, chceme nápravu. Na počátku jsme byli tři: politolog Petr Drulák, publicista Michal Semín a ekonomka Ilona Švihlíková. Nyní jsou nás desítky, brzy nás budou stovky.

Co chceme?

Chceme národ, který se nebojí vzít svůj osud do vlastních rukou a umí odmítnout každého, kdo se ho pokouší podřídit cizím zájmům. To však může jen národ, který zná své tradice a ví, co chce. A nenechá si plést hlavu různými strážci oficiálních pravd.

Chceme prosperující národ, který se umí o plody práce svých příslušníků podělit napříč společenskými vrstvami. Každý, kdo se podílí na přípravě společného koláče, musí dostat patřičný krajíc. Nikoliv jen hrst drobků, kterou mu předhodí zahraniční investor či domácí oligarcha.

Chceme spojovat vlastence levicové s pravicovými. Společně musí čelit nadnárodnímu extrémismu současného liberálního a progresivistického středu. Extrémismu válečných štváčů, klimatických a lidskoprávních aktivistů i nadnárodního kapitálu.

Co děláme?

Nejsme politickou stranou. Přímé politické jednání nepodceňujeme, ani nepřeceňujeme. Volby dnes přinášejí jen střídání loutek, loutkáři zůstávají. Pokud se má opět stát suverénem národ, jak žádá demokracie, bude třeba odvážné politiky, která bude vlastenecká, demokratická a sociálně spravedlivá. Neobejde se bez silného zázemí ve společnosti. To chceme vytvářet.

Budujeme silné a soudržné společenství stejně smýšlejících. Takové společenství vzniká debatami ale také společnými zážitky a zkušenostmi. Proto vedle vnitřních debat a veřejných konferencí také uskutečňujeme společné výlety a kulturní aktivity.

Bereme si k srdci radu knížete Svatopluka. Ve spolku jsme rozděleni podle orientace a zájmů do různých prutů, ale současně jsme jednotným svazkem.

Vítáme zájemce o členství.

Jak se k nám připojit?

Podporovatelé: Nadace pro podporu svobody a demokracie

Připravujeme


Prut SOLIDARITA:
27.2.2024 od 17:00
setkání prutu
Určeno členům spolku.

Liberecká větev:
28.2.2024
debata s redaktory Rozhledny na témata rozvoje časopisu a projektu soběstačnosti.
Akce je určena členům.

Prut TRADICE:
29.2.2024 od 17:00
setkání prutu.
Akce je určena členům.

Moravská větev Brno:
9.3.2024
výlet do Kralic nad Oslavou a na Mohelenskou hadcovu step – cenných míst českého kulturního a přírodního dědictví
Akce je určena členům.

Petr DRULÁK:
12.3.2024 od 17:00
Knihovna Plzeň pořádá 14. díl cyklu
CO NA TO ŘÍKÁ SPISOVATEL?
POZVÁNKA
Akce je určena široké veřejnosti

Spolek SVATOPLUK:
14.3.2024 od 14:30
pořádá v LIBERCI konferenci na téma VZDĚLÁNÍ, NEBO INDOKTRINACE
POZVÁNKA

Akce je určena členům i veřejnosti.

Moravská větev Brno:
22.3.2024
debata s Ilonou Švihlíkovou, nejen o Svatopluku a ekonomické situaci ČR
Akce je určena členům.